İş Yönetim Sorumluluğu

Firma yönetimi olarak tüm çalışanlarımızın özlük hakları , çalışma haklarını yasal mevzuata göre düzenlemekte ve gerçekleştirmektedir.Çalışanlarımızın haklarının korunması , sınıf ve düşünce ayrımcılığı yapmadan çalışanlara adil davranılmaktadır.

İşimiz gereği  çocuk işçi çalıştırılmamaktadır. Sağlık ve güvenlik gereksinimleri  sağlanmaktadır.

Firmamız ileri ki dönemlerde ;  uluslar arası  İş Yönetim Sistemi – SA8000 gereksinim şartları anlayışına uygun belgelendirme sürecini mutlaka kuracaktır. Şimdilik bu standart anlayışına paralel olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.