Telekomünikasyon

BARAN ÇELİK tarafından yüksek deneyimli ve kaliteye haiz Mühendis ve Konstrüklürler ile gelişmiş bilgisayar sistemleri kullanarak E.İ.H, TM ve GSM direklerin tasarımı, imalat resimlerinin ve imalat kartlarının hazırlanması işleri yapılmaktadır. Uluslararası standartlar, Müşterilerin teknik şartnameleri ve talepleri doğrultusunda konusunda uzman teknik personelimizce tüm mühendislik hesapları bilgisayar programları ile çözümlenerek hazırlanmaktadır.
TOWER, AUTOCAD, XSTEEL programlarının son versiyonları tasarım çalışmalarında kullanılmaktadır.
Kullanılan programlar ile kusursuz prototip ve imalatlar yapılmaktadır. Zemin özelliğine bağlı olarak, temel projelerinin dizaynları yapılmaktadır.
Ayrıca özel problem çözümlerinde, yeni tasarım ve proje geliştirme konularında müşterilere rehberlik ve danışmanlık hizmeti de verilmektedir.

İmalatlar tasarım ekibi tarafından hazırlanan imalat resimleri ve verilerine uygun olarak network üzerinden CNC makinelerine doğrudan iletilir. Elektronik ortamda iletilen bu verilere paralel olan imalat çizimleri makine operatörlerine teslim edildikten sonra imalat prosesinin tüm aşamalarında kalite kontrol verileri kayıt altına alınır.