İnsan Kaynakları

BARAN ÇELİK İnsan Kaynaklarι Departmanı'nın temel amacι;

şirketin değer, vizyon ve stratejileri doğrultusunda, çalιşanlarιn tüm kapasite ve yeterliliklerini ortaya koyabilecekleri, yaratιcιlιklarιnι geliştirebilecekleri, organizasyona belirgin bir değer katarak kendilerini büyük bir ekibin önemli bir parçasι olarak hissedebilecekleri organizasyonlar oluşturmaktιr.Kurumsallaşmış veya başka bir deyimle, faaliyetini sistem ve prosedürlerle bağlamış bir kurum olarak çalışanlarımızın dürüst, yapıcı ve takım çalışmasına uyumlu; müşteri, kalite ve maliyete duyarlı,tüm iş ilişkilerinde, akılcı ve adil davranmasını bekleriz.Toplumsal ve ekonomik gelişmenin huzurlu bir iş ortamıyla gerçekleşeceği bilinciyle, işçi/işveren ilişkisinde iş barışında örnek bir şirket olmak önceliğimizdir.
İş sağlığı ve iş güvenliği yasalarına uygun fiziksel çalışma ortamları yaratır ve bu ortamlarda kurallara  uygun davranırız.Topluma, bireye saygımız ve çevreye olan duyarlılığımız, üretim  kapasitemiz ve koşullarımızdan önce gelir.